Tele Odpowiedzialni

Nasza firma już od dłuższego czasu realizuje działania z obszaru CSR poprzez:

Lokalne firmy telekomunikacyjne to liderzy w działaniach społecznej odpowiedzialności biznesu. Najczęściej robią to jednak intuicyjnie, nie zawsze mając świadomość, że właśnie realizują działania w obszarze CSR. Projekt Tele.Odpowiedzialni powstał po to, aby promować takie zachowania. Podczas MiŚOT Meeting w dniach 22-24.10.2018, w trakcie uroczystej gali, wręczone zostały kolejne Certyfikaty Tele.Odpowiedzialnych firmom, które zadeklarowały działania zgodne z kodeksem CSR dla MiŚOT oraz zapoznały się z katalogiem działań CSR Tele.Odpowiedzialni na lata 2018/2019.

Więcej na temat projektu: http://misot.pl/teleodpowiedzialni/